Опаковъчна хартия

В зависимост от предназначението си предлагаме два вида опаковъчна хартия:
за хранителни магазини;
за закуски.

Амбалажна хартия за закуски

Амбалажна хартия за закуски

Амбалажна (опаковъчна) хартия за закуски

Амбалажна хартия за магазини

Амбалажна хартия за магазини

Амбалажна (опаковъчна) хартия за магазини